MESSER CUTTING

MESSER Cutting System je nemecká spoločnosť s tradíciou,  vyrábajúcou strojné zariadenia pre priemysel obrábania kovov. Ako líder v oblasti autogénnej techniky ponúka firma Messer v zastúpení našej spoločnosti kompletný sortiment výrobkov v kvalite „Original Messer“

FĽAŠOVÉ REDUKČNÉ VENTILY

CONSTANT 2000 pre všetky druhy technických plynov, pre 200 i 300 bar technológiu.

KOMBINOVANÉ VIACÚČELOVÉ  HORÁKOVÉ SYSTÉMY

Tieto sú rozdelené do viacerých produktových skupín podľa ich použitia. Autogénne horáky MINITHERM, STARLET, STAR a SUPERTHERM sú vynikajúce pre ručné zváranie, spájkovanie, nahrievanie, rezanie, rovnanie plameňom a čistenie plameňom.

RUČNÉ REZACIE HORÁKY STARCUT A ESSEN

Sú určené pre rezanie materiálu plameňom do hrúbok až 500 mm a tiež pre drážkovanie.Samozrejme v ponuke sú aj vhodné rezacie a drážkovacie trysky.

STROJNÉ REZACIE HORÁKY A TRYSKY

Pre automatické procesy.

AUTOGÉNNE ZARIADENIA PRE OCELIARSKY PRIEMYSEL

Špeciálne robustne konštruované horáky pre použitie pri odlievaní ocele a valcovaní plechov, na šrotoviskách a zlievárňach.

GRIFLAM – NAHRIEVACIA TECHNIKA

Najširší kompletný program ponúka riešenie pre všetky aplikácie nahrievania, od viac funkčných zložiek až po automatizované systémy