Obchodné zastúpenie

FORMICA WELD s.r.o.
Zámecká 47/25
643 00 Brno-Chrlice
www.formicaweld.cz

FERRO – Zváracia technika
Školská 52
010 04 Žilina
www.ferro-zilina.sk

FERROTECH Mastercraft
J. Simora 11
940 11 Nové Zámky
www.ferrotech.sk

WELDSHOP – zváracia technika
Krížna 58
821 08 Bratislava

IVAN GATIAL – IGA 
Necpalská cesta 22
971 01 Prievidza

PKM – ZVÁRACIE CENTRUM 
Pod Kalváriou 2103/60
955 01 Topoľčany

ZVARCENTRUM predajňa 
Ul. Hviezdoslavova 1876
022 01 Čadca
www.micromega.sk

EVMOS Ladislav Szappanos
Štefánikova 79 C
048 01 Rožňava
www.zvaraciatechnika.com

GOBAKO s.r.o.
Holubyho 12
043 27 Košice
www.gobako.sk

WELDEX s.r.o.
Vajanského 9
080 01 Prešov
www.weldex.sk

O PLUS O   Orechovský Štefan
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto n.V.
www.opluso.ozm.sk

ZVARMAT s.r.o.
Brezenská 8
977 01 Brezno
www.zvarmat.sk

HULIAČEK Ľubomír
Dr. Adámyho 1628/53
018 61 Beluša

SCHILLER s.r.o.
Továrenská III / 523
984 01 Lučenec
www.schiller.sk

WELD-ZVAR s.r.o.
Medzihradská 1289/35
026 01 Dolný Kubín
www.weldzvar.sk