THERMIT CGM 800

Drážkovacie zariadenie Thermit CGM 800 umožňuje drážkovanie zvarov uhlíkovou elektródou pomocou tlakového vzduchu v rozsahu prúdov do 800A.

Uhlíkové elektródy sú vhodné pre použitie v celej oblasti spracovania kovov. Zariadenie Thermit CGM 800 je možné využiť na vydrážkovanie chybných zvarov, úkosovanie, odstraňovanie náliatkov v zlievárňach, renovácie alebo delenie materiálu a pod… Táto technológia sa často využíva napr. v lodeniciach, kde sú na tieto zariadenia kladené vysoké nároky a nepretržite pracujú v ťažkých podmienkach. Výhodou je jednoduchosť operácie, mnohostrannosť použitia a vysoká efektivita. Drážkovať je možné všetky elektricky vodivé materiály – nelegované a nízkolegované ocele, liatiny, neželezné kovy a iné materiály.

Zariadenie je určené pre prácu v normálnych podmienkach, v prostredí nevýbušnom a neagresívnom a z hľadiska klimatického prevedenia zodpovedá EN 60 974 – 1, teda pre využitie pod prístreškom alebo v uzavretých objektoch v oblastiach s miernou klímou

klasický zdroj
regulácia skoková
kompaktný zdroj

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 190 kg
Rozmery 750 × 515 × 850 mm
napájacie napätie 400 V
počet fáz 3
frekvencia 50/60 Hz
tolerancia kolísania siete -5 + 5 %
menovitý vstupný prúd pri 60% DZ 70 A
menovitý príkon 48 kVA
prívodný kábel 5×10 mm²
zvárací kábel 95 mm²
istenie 80 A
účinnosť 85 %
účinník cos φ 0,8
krytie IP 23
hmotnosť 190 kg
rozmery zdroja 750 ×515 ×850 mm

 

DRÁŽKOVANIE

Uhlíkové elektródy 8;10;12;13
Tlak vzduchu max. 5 bar
Rozsah nastavenia 250 – 800 A
Napätie naprázdno Usub0/sub 68 – 80 V