KEMPER – čistota vzduchu na pracovisku

Od svojho založenie v roku 1977 ručí firma KEMPER za ochranu ľudí na pracovisku. Cieľom firmy je systematické udržovanie čistoty vzduchu na pracovisku a ochrana očí. Úloha, ktorá má práve pri zváraní a rezaní v kovospracujúcom priemysle zvláštny význam. Prináša prospech nielen pracovníkom,  ale i strojom a životnému prostrediu.

Dnes vystupuje firma KEMPER ako vedúci podnik v oblasti systematického udržovania čistoty vzduchu na pracovisku zvárača. Inovatívna technika a komplexný servis sú pritom základom úspechu. Ako pokroková spoločnosť sa firma neustále vyvíja. V súčasnej dobe medzinárodne spoločnosť rozvíja aktivitu v troch obchodných činnostiach:  zváranie a rezanie; automatizácia a Solar. Spoločnosť FORMICA dlhodobo spolupracuje s firmou KEMPER v oblasti zvárania a rezania konkrétne v predaji odsávacej techniky,  lamelových a zástenových systémov.

ZVÁRANIE a REZANIE:

Paleta výrobkov siaha od malých prístrojov ako Filter-Master až po väčšie odsávacie a filtračné zariadenia. Veľa malých zariadení  sa vyrába ako v pojazdnom, tak isto v stacionárnom prevedení. Odsávacie stoly, ktorých využitie nájdeme pri laserových a plazmových rezacích zdrojoch ale vo výukových a doškoľovacích centrách sa taktiež nachádzajú v sortimente firmy KEMPER. Oproti obvyklým odsávacím stolom sa využíva systém povrchového odsávania. Tým sú zachytávané i veľmi jemné prachové čiastočky a sú odlúčené  priamo napojeným filtračným zariadením.

Zvláštna pozornosť pri zváraní a rezaní patrí ochrane pracovníkov. Firma KEMPER vyvinula rôzne systémy ktoré ochránia zamestnancov pred nebezpečným žiarením: lamelové a zástenové systémy a rovnako tak i zvukoizolačné priečky poskytujúce ochranu zváračom a ich okoliu.

Na stiahnutie

Katalog KEMPER 2021