ForCUT 263 A

Plazmový rezací stroj ForCUT 263 A je najvýkonnejší model vo výrobnom programe plazmových zdrojov spoločnosti Formica. Moderne konštruovaný stroj je určený predovšetkým pre strojné rezanie všetkých elektricky vodivých materiálov (oceľ, nerez, hliník, meď, mosadz a pod.). Spĺňa požiadavky normy pre zváracie a plazmové rezacie stroje EN 60974-1. Je vybavený interfejsom pre spoluprácu s CNC riadiacimi systémami páliacich stolov rôznych výrobcov. Použitá tranzistorová spínacia technika umožnila zvýšiť kvalitu rezu, znížiť rýchlosť opotrebenia spotrebných dielov a súčasne podstatne znížiť napájací prúd z rozvodnej siete. Konštantný rezací prúd je plynule nastaviteľný v rozsahu 20 – 260A. Zdroj je nezávislý od kolísania siete, dĺžky prívodných káblov alebo dĺžky rezacieho horáka. Použitím kvapalinou chladeného horáka sa znižuje spotreba plynov. Tým sa podstatne znížila tvorba nežiadúceho dymu v mieste rezu a značne sa zvýšila rezacia rýchlosť v porovnaní s plynom chladeným horákom. Podľa potreby zákazníka je možné dodať rezacie zariadenie v rôznych prevedeniach a použiť viac typov horákov (možnosť výberu výrobcu, dĺžky, tienenia …). Zdroj sa môže vyrábať v špeciálnom vyhotovení podľa osobitných požiadaviek zákazníka (pre použitie s jednoúčelovými strojmi, výrobnými linkami, pri rezaní materiálov s nepravidelným povrchom).

Zariadenie je určené pre prácu v normálnych podmienkach, v prostredí nevýbušnom a neagresívnom, teda pre využitie v uzavretých objektoch v oblastiach s miernou klímou.

Plazmové rezacie zariadenie ForCUT 263 A je uspôsobené aj na prácu v režime značkovania. V tomto režime stroj nereže materiál, ale zanecháva na povrchu materiálu opticky viditeľnú stopu.

Charakteristika

 • ručné plazmové rezacie zariadenie
 • plynulá regulácia rezacieho prúdu v rozmedzí 20 – 260 A
 • kompaktný zdroj
 • kvapalinou chladený horák
 • možnosť markovania
 • kontrola počtu zápalov
 • kontrola času rezania
 • kontrola tlaku plazmového plynu
 • chybové hlásenia
 • vysokofrekvenčný obvod pre bezkontaktný štart plazmového horáka
 • pevné priojenie horákov
 • rozhranie pre spoluprácu s CNC riadením
 • redukčný ventil a manometer s odlučovaním
 • jednoduchá obsluha a údržba

Použitie

 • Zariadenie je určené pre prácu v normálnych podmienkach, v prostredí nevýbušnom a neagresívnom, teda pre využitie v uzavretých objektoch v oblastiach s miernou klímou.

Na stiahnutie

prospekt
klasický zdroj
regulácia plynulá
dekompaktný zdroj

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 465 kg
Rozmery 940 × 1000 × 1350 mm
napájacie napätie 400 V
počet fáz 3
frekvencia 50/60 Hz
menovitý príkon 64 kVA
prívodný kábel 4×25 mm²
účinnosť 83 %
účinník cos φ 0,9
krytie IP 22
hmotnosť zdroja 465 kg
rozmery zdroja 940×1 000×1 350 mm

 

PLAZMOVÉ REZANIE

bezkontaktné zapálenie oblúka
interface s CNC riadenín
regulátor tlaku vzduchu
odlučovač oleja a vody
plazmový plyn – technický plyn Air, N2, Ar65%, H2 35%, O2, F5
ochranný plyn
sekundárny plyn – technické plyny Air, CO2, N2
kontrola plazmového plynu
indikácia plazmový oblúk zapnutý
rezací prúd max. 260 A
rezací prúd 100% DZ 260 A
hrúbka hrubého rezu pre oceľ 64 mm
hrúbka kvalitného rezu pre oceľ 50 mm
kvalita rezu – štandard
kvalita rezu – high definition º
rozsah rezacieho prúdu 20 – 260 A
značkovací prúd ( markovanie ) 8 – 25 A
max. napätie naprázdno 350 V
pracovné napätie 88 – 200 V
rýchlosť rezania pre oceľ hr. 20mm 650 – 2170 mm/min
vstupný tlak plynov 0,8 MPa
izolačná trieda transformátora F
hlučnosť 110 dB
teplota okolia 0-40°C
istenie – charakteristika D 63 A

 

ZOBRAZENIA

signalizácia pripravenosti k prevádzke
signalizácia tepelného preťaženia s blokovaním
signalizácia poruchy chladiaceho okruhu s blokovaním
signalizácia skratu na horáku
kontrolka chýbajúcej fáze
manometer tlaku
digitálny voltmeter
digitálny ampérmeter
univerzálny numerický displej
funkcia HOLD

KONEKTORY A ROZHRANIA

tlačítko na kontrolu resp. nastavenie tlaku vzduchu
redukčný ventil-nastavenie tlaku vzduchu
rozhranie pre automatizáciu
rozhranie pre počítač

HORÁKY

strojový horák º
kvapalinou chladený horák º
pevný prípoj horáka

Možno by sa Vám páčilo…