ZVÁRACIE STOLY – AKCIA PREDĹŽENÁ

Vážení zákazníci

platnosť produktovej brožúry na zváracie stoly Siegmund 2-2021 bola dočasne predĺžená do 30. júna 2022. Obdobie kampane pre ponuky z akčného letáku 3-2021 bude tiež dočasne predĺžené do 30. júna 2022.

 

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme vám čo najskôr poskytli brožúru o novom produkte. Dátum zverejnenia nového katalógu je stanovený na 01.07.2022.

kolektív Formica

Čítať viac

Aktuálna COVID situácia

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 25/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Znamená to, že všetky prevádzky spoločnosti Formica (predajňa + servis)  fungujú v režime základ, a sú od 14. marca otvorené bez kapacitných obmedzení alebo obmedzenia otváracích hodín. ( v pracovné dni 7:00-15:30 hod)

 

Kolektív FORMICA

Čítať viac

OZNAM  o režime podľa COVID AUTOMATU v spoločnosti Formica

 


Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímania proti epidemických  opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-Cov-2 („Covid Automat“)

 prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky (predajňa + servis) v termíne od 22.11.2021 do odvolania

 

VÝLUČNE OSOBÁM V REŽIME  OP

 

to znamená osobám očkovaným, alebo osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 ( v období stanovenom vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Do prevádzok (predajňa + servis)  je možné vstupovať za dodržania podmienky 1 ZÁKAZNÍK na prevádzku s prekrytím dýchacích ciest respirátorom

 Prevádzky sú v obmedzenom režime z dôvodu ochrany zdravia zákazníkov aj zamestnancov spoločnosti Formica..

Ďakujeme za pochopenie

 

Kolektív FORMICA

Čítať viac