OZNAM O ZRUŠENÍ P.O.BOX-u

Vážení obchodní partneri,

naša spoločnosť pristúpila k zrušeniu P.O. BOX-u ku dňu 31.07.2020. Po tomto termíne prichádza k zmene v korešpondenčnej adrese. Nová adresa má tvar:

FORMICA spol. s r.o.

Spojovacia 7

949 01 NITRA

Prosíme Vás, aby ste v písomnom styku používali zmenenú adresu. Ostatné údaje o spoločnosti ostávajú nezmenené. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme

kolektív Formica

Tags: