OZNAM O ZNOVUOTVORENÍ SERVISU

Vážení zákazníci,

v súlade s nariadením vlády SR zo dňa 20.04.2020 sa vedenie spoločnosti Formica rozhodlo

obnoviť prevádzku servisu od 22.04. 2020 v pracovných dňoch v čase od 07:00 – 15:30 hod.

Podmienky pre zákazníkov:

  1. V priestoroch servisu môže byť vždy iba jeden zákazník
  2. Vstup na servis je povolený iba s rúškom na ústach a nose
  3. Pred vstupom na servis si musí každý zákazník dezinfikovať ruky
  4. Zákazník sa smie pohybovať iba v prednej časti servisu
  5. Pracovníci servisu komunikujú so zákazníkom cez okienko
  6. V prípade, že v rovnakom čase príde viac zákazníkov, ostatní čakajú pred servisom vo svojich vozidlách a riadia sa pokynmi pracovníkov servisu

 

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme

 

Kolektív Formica

 

Tags: