OZNAM  o režime podľa COVID AUTOMATU v spoločnosti Formica

 


Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímania proti epidemických  opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-Cov-2 („Covid Automat“)

 prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky (predajňa + servis) v termíne od 22.11.2021 do odvolania

 

VÝLUČNE OSOBÁM V REŽIME  OP

 

to znamená osobám očkovaným, alebo osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 ( v období stanovenom vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Do prevádzok (predajňa + servis)  je možné vstupovať za dodržania podmienky 1 ZÁKAZNÍK na prevádzku s prekrytím dýchacích ciest respirátorom

 Prevádzky sú v obmedzenom režime z dôvodu ochrany zdravia zákazníkov aj zamestnancov spoločnosti Formica..

Ďakujeme za pochopenie

 

Kolektív FORMICA

Tags: