COVID – pokyny pre zákazníkov

Naša predajňa je otvorená v pracovných dňoch v čase 7:00 – 15:30 hod. Pri osobnej návšteve v predajni Vás prosíme o dodržanie nasledujúcich pokynov:

  • Do predajne majú povolení vstup iba zákazníci, ktorí spĺňajú platnú vyhlášku RÚVZ Nitra zo dňa 08.01.2021 ( viď oznam pre zákazníkov)
  • Je povolený iba veľkoobchodný predaj (subjekty s prideleným IČO)
  • Pred návštevou predajne doporučujeme zákazníkom zaslať vopred objednávku na obchod@formica.sk alebo odbyt@formica.sk
  • Pri vstupe do predajne (výdajného miesta) si vydezinfikujte ruky ( stojan vľavo)
  • Do výdajného miesta vstupujte po jednom. Počkajte, kým ho zákazník pred vami neopusti
  • Povolený počet osôb v predajni je 1 osoba + obsluha
  • Pri prípadnom čakaní dodržujte odstup 2m ( vyznačené čiary)
  • Uprednostňujeme platbu kartou

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme

 

Kolektív Formica

Tags: