COVID – oznam pre zákazníkov

Vážení zákazníci,

Momentálne naša predajňa slúži ako výdajňa už objednaného tovaru, pre zaregistrovaných zákazníkov. Vyhláška zo dňa 8.01.2021 presne vymedzuje kto a za akých podmienok môže vstúpiť do prevádzky.

https://www.ruvznr.sk/uradnew/c_3_2021.pdf

 

 

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa.

 

Vstup do výdajných miest maloobchodných prevádzok alebo výdajných miest internetových obchodov (e-shop) (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 11. januára 2021 05:00 hod. do 30. januára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom výdajných miest maloobchodných prevádzok alebo výdajných miest internetových obchodov (e-shop) v územnom obvode okresu Nitra nariaďuje zakázať vstup osobám,

okrem osôb podľa § 1 ods. 2 tejto vyhlášky, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

  1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  2. b) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
  3. c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  4. d) dieťa do desiatich rokov veku, e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

….

atď

Tags: