Aktuálna COVID situácia

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímania proti epidemických  opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-Cov-2 („Covid Automat“)

 prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky (predajňa + servis) v termíne od 26.02.2022 do odvolania za dodržania podmienky 1 ZÁKAZNÍK na prevádzku s prekrytím dýchacích ciest respirátorom a zároveň si musí vstupujúca osoba aplikovať dezinfekciu na ruky. Zákazník musí od obsluhujúceho personálu dodržať odstup minimálne 2 metre.

 Prevádzky sú v obmedzenom režime z dôvodu ochrany zdravia zákazníkov aj zamestnancov spoločnosti Formica..

Ďakujeme za pochopenie

 

Kolektív FORMICA

Tags: